Bảng điều khiển trung tâm MixPad S (All-in-one)
One Panel All Smart
Kiểm soát tất cả các thiết bị thông minh trong nhà
Kích hoạt ngữ cảnh theo ý muốn
Smart hub là trung tâm của hệ thống nhà thông minh, kết nối các thiết bị với nhau xây dựng lên hệ thộng mạng lưới ổn định và bảo mật
build the stable and secure home network.
Trải Nghiện Tương Tác Chưa Từng Có
Mixpad S kết hợp 4 cách tương tác: Nút bấm, chạm màn hình, điều khiển bằng giọng nói và ứng dụng
MixPad tạo ra các quy tắc điều khiển ở các khoảng cách khác nhau, chẳng hạn như xa, gần, tầm trung, v.v., để
đạt được trải nghiệm tương tác hiệu quả và có hệ thống.